Csapatunk

Kubicsekné Szabó Tünde

"Kubicsekné Szabó Tünde vagyok, három gyermek édesanyja. Nagy álmom vált valóra azzal, hogy 2011-ben létrehoztuk a Teknősvár Magánóvodát és Bölcsődét. Tulajdonosként legfőbb célom, hogy a hozzánk járó gyermekek színes egyéniségű, kedves, derűs, mindenre nyitott óvodásként jussanak el az iskolás korig. Ehhez a munkához azonos értékrenddel bíró, megfelelően képzett, motivált pedagógusokat kerestem. Igyekszem pozitív, ösztönző, támogató légkört kialakítani, melyben munkatársaimmal jó érzés a közös célokért és óvodásaink jövőjéért együtt dolgozni."

"Kubicsek András, vállalkozó, három gyermek édesapja. Üzletemberként beszéljenek helyettem a számok: 13 év, évente 40 boldog gyermek és 80 elégedett szülő, nyaranta több 10 vidám táborozó. Annak érdekében, hogy az általam elvárt magas színvonal megvalósulhasson, kiválóan képzett pedagógusokkal, csodás környezettel, modern, korszerű csoportszobákkal várjuk Önöket és gyermekeiket."

"Viczai Annamária vagyok, 1998-ban végeztem a Kecskeméti Tanítóképző Főiskola óvodapedagógus-tanító szakán. Pedagógiai hitvallásom alapja, hogy segítsem a rám bízott gyermekeket abban, hogy egyéni adottságaiknak megfelelően fejlődve ismerhessék meg önmagukat és az őket körülvevő világot. Mindezt a komplexitás segítségével, változatos tevékenységek gyakorlásával, játékos ismeretszerzéssel, szeretetelvű neveléssel kívánom elérni. Egyik szívügyem az anyanyelvi nevelés, ezért szakirányú továbbképzésen is részt vettem. Jelenleg a Dzsungel csoportban várom a kiscsoportos korú gyermekeket."

"Hajagos Eszter vagyok, diplomámat a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán, óvodapedagógus szakon szereztem meg 2015-ben. Rendkívül szerencsésnek érzem magam, hogy fiatal pedagógusként ebben a magánóvodában helyezkedhettem el. Szeretném minden rám bízott gyermek fejlődését a leghatékonyabban elősegíteni, a szeretetteljes légkört és az érzelmi biztonságot megteremteni a Dzsungel csoportban. Célom, hogy mindnyájan érdeklődéssel forduljanak az őket körülvevő világ felé, annak felfedezése és megismerése öröm legyen számukra. Tapasztalataikat kreativitásommal és szorgalmammal igyekszem bővíteni."

"Nevem Laki Adrienn, 2021 szeptemberétől vagyok a Teknősvár Magánóvoda Némó csoportjának óvónője. 12 éves óvónői szakmai múltam főként állami óvodai keretek közt töltöttem, de a gyermeki fejlődésről alkotott egyéni pedagógiai gondolkodásom teljességéhez nagymértékben hozzájárult a Waldorf óvodapedagógusi tanulmányaim útján szerzett benyomások, érzések, tapasztalatok összessége. Óvodapedagógusként célom, hogy a környezetemben felnövekvő gyermekek olyan megtapasztalások részesei lehessenek általam, melyek valós képet, értékeket mutatnak a világból egy olyan szilárd alapot és biztonságot nyújtva ezzel számukra, hogy a későbbiekben „nemcsak” testileg egészséges, hanem lelkileg szabad és szellemileg kreatív emberré válhassanak. Saját akaratukat, érzelmeiket és gondolkodásukat önálló és felelős életvitelre fordítsák majd, környezetüket ne visszautasítsák, hanem emberségesebbé tegyék."

"Györgye Melissza vagyok, a Némó csoport egyik óvó nénije. 2018-ban végeztem a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán. A diplomám megszerzését követően 1 évet dolgoztam egy szegedi, majd 3 évet egy keceli óvodában. 2022 nyarán Kecskemétre költöztem, azóta dolgozom a “kis teknősökkel”. Óvónőként fontosnak tartom a gyermekeket körülvevő biztonságos légkör kialakítását, továbbá, hogy a gyermekek felszabadultan, vidáman töltsék el mindennapjaikat az óvodában. Célom, hogy a gyermekek egymás elfogadásával, játszva tanuljanak, fejlődjenek."

"Árva-Tóth Zsoltné Erika vagyok. Kecskeméten születtem. Egy fiam és két nevelt gyermekem van. 2010-ben végeztem a dajka képzőt. Mindig szerettem volna gyerekek között lenni, megismertetni velük a szereteten alapuló értékrendet, az odafigyelést. Hiszem, hogy ha én így viszonyulok hozzájuk, akkor a pozitív példa viszonzásra talál. Szeretem a munkám, a nevelő közösséget. Örülök, hogy itt dolgozhatok. Motivál a tisztaság, a rend és a gondoskodás. „A gyermek védtelen kis teremtmény, akinek gondját viseljük, e gondoskodásért cserébe, nap mint nap mind azzal a szeretettel halmoz el minket, amit mástól nem kapunk meg.””

"Oláh Szabina vagyok. 2017-ben érettségiztem magyar-német két tanítási nyelvű kereskedelem-marketing szakon. 2018-ban OKJ Tanfolyamon szereztem meg a Kisgyermekgondozó-, nevelő szakképesítésemet, 2022 nyarán pedig a Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógusképző Kar Csecsemő- és kisgyermeknevelő szakon diplomáztam. Tanulmányaim során 590 óra gyakorlati időt töltöttem bölcsődékben. Egy évet dolgoztam a kecskeméti Juhar utcai Tagintézményben pedagógiai asszisztensként, autista gyermekek csoportjában. Ezután egy évet gyermekfelügyelőként tevékenykedtem, ami idő alatt sok kisgyermekkel találkozhattam. 2021 szeptemberétől a Ficánka csoport egyik kisgyermeknevelője vagyok. Büszke vagyok a hivatásomra és arra, hogy egy ilyen színvonalas intézményben kamatoztathatom eddig megszerzett tudásomat. Itt a bölcsődében célom, hogy tudásomat és képességeimet tekintve a gyermekek gondozását, nevelését, fejlődését, testi és pszichés szükségleteinek kielégítését maximálisan segítsem és további szakmai tapasztalatokat szerezve színesítsem a bölcsődében eltöltött idejüket. Fontosnak tartom, hogy olyan légkört és kapcsolatot alakítsunk ki az ide járó gyermekekkel, hogy örömmel érkezzenek meg hozzánk minden reggel a bölcsődébe."

"Nevem Kovács Brigitta. 2024 tavaszán csatlakoztam a Ficánka csoporthoz, mint kisgyermeknevelő. Mivel szociális egyéniség vagyok és nagy családban nevelkedtem, mindig is vonzott a gyerekek társasága. Elhatározásom volt, hogy hosszú távon gyerekekkel szeretnék foglalkozni. Tanulmányaimat 2020 novemberében végeztem el Szegeden, majd az elméleti vizsga után a Csillagtér Módszertani Bölcsődében töltöttem a gyakorlati időmet. Meggyőződésem, hogy csakis mérhetetlen sok szeretettel és türelemmel lehet a gyermekek felé közeledni, ami a későbbiekben kamatozik, hiszen ilyen alapokkal lehet egy igazán szoros gyermek-nevelő kapcsolatot kialakítani. A kisgyermekkorban legfontosabb az érzelmi biztonság, melynek megteremtésére mindig törekszem."

"Fülöp Cintia vagyok, diplomámat az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán szereztem logopédia és pszichopedagógia szakirányon. Az óvodában iskolaelőkészítő foglalkozásokat tartok a gyermekeknek. A két szakterületem kombinálásával igyekszem a lehető legjobban felkészíteni őket az iskolakezdésre. Mindezt teljesen egyénre szabottan, képességeik és sajátosságaik figyelembevételével teszem. Célom, hogy a gyermekek játékosan és jókedvűen sajátíthassák el az iskolakezdéshez elengedhetetlen képességeket. Eszköztáram rendkívül sokszínű, mellyel biztosítom az élményalapú ismeretelsajátítást, a komplex fejlesztést. A foglalkozások meghatározott tematika szerint felépítettek, módszeresen kitérve minden fontos fejlesztési területre. Az órák témáját igyekszem mindig keretbe helyezni, így kapcsolódunk az évszakokhoz, ünnepkörökhöz, más aktualitásokhoz, bővítve ezzel a gyermekek látásmódját, ismereteit."

"Farkas Henrikné Anikó vagyok, két, már felnőtt gyermek édesanyja. 1997-ben szereztem óvodai dajka képesítést. Mindig álmom volt kisgyermekek között dolgozni, róluk gondoskodni. 2023 szeptemberétől vagyok a Teknősvár Bölcsőde dajkája. Úgy gondolom ahhoz, hogy a kisgyermeknevelők teljes figyelmükkel a gyerekekre koncentrálhassanak, elengedhetetlen egy elhivatott dajka, aki segíti a mindennapi élet zökkenőmentes, vidám, szeretettel teli működését, melynek így én is részese vagyok. Örülök, hogy tagja lehetek ennek a csapatnak és így a kisgyermekek bölcsődében töltött életének."

"Bódiné Gere Andrea vagyok. Két gyermek édesanyja. Kiskunfélegyházán végeztem tanulmányaimat. Az évek során különféle munkakörökben is kipróbálhattam magam bel- és külföldön. Az óvoda épületének higiéniájáért, rendjéért és tisztán tartásáért felelek. Törekszem arra, hogy a gyermekeket minden reggel tiszta és rendezett környezet várja. Hiszek abban, hogy munkámmal elősegítem és védem a gyermekek és a dolgozók egészségét. Igyekszem a rend és tisztaság fenntartásával személyes példát mutatni a kicsiknek, hiszen már óvodás korban is kialakítható a rend iránti igény."

"Csorba Helén vagyok, az óvodában csak úgy szólítanak: Helénke. Én gondoskodom arról, hogy a gyermekek minden nap ízletes és tápláló ételeket egyenek. Három lánygyermek édesanyjaként nem is kérdés, mennyire szeretem a gyerekeket. Számomra hatalmas örömet okoz, hogy minden nap finomságokat készíthetek a "kis Teknősöknek", akik kedves szavaikkal mindig meghálálják a főztömet. Mikor elmesélem egy napomat otthon, azt mondják a felnőtt lányaim: "Mi is ebbe az oviba akarunk járni!""

"Trencsényi-Csiha Tímea vagyok, néptáncoktató. A Vármegyei Prima Primissima díjas Ballószögi Kincsecskék Gyermek Néptáncegyüttes alapítója, művészeti vezetője vagyok, ahol napjainkban 120 gyermek táncol - Kulturális örökség szerinti kategóriában nemzeti érték. Kiskorom óta része az életemnek a népzene és a néptánc! Ikerlányok boldog édesanyja vagyok, akik maguk is kiskoruk óta folyamatosan táncolnak. Fontosnak tartom, hogy a gyerekek már kiskorukban megismerkedjenek a magyar néphagyományokkal, a magyar népi játékok kincstárával. A népzene, néptánc által egy komplex mozgásfejlesztésben részesülnek, amit a későbbiekben az iskolában is kamatoztathatnak. A foglalkozásaim által a szülő is átérzi, kap abból, hogy a gyermeke néptáncra jár: otthon tapsolják a ritmusokat, táncolják, éneklik a tanultakat."

"Szabados Andrea vagyok. 1990-ben végeztem a kecskeméti Tanítóképző Főiskolán általános iskolai tanítóként. Már a kezdetektől a differenciálás és az egyéni képességfejlesztés híve voltam, ezért jelentkeztem a Gyógypedagógiai Főiskolára, ahol 2000-ben végeztem. Azóta dolgozom Kecskeméten logopédusként. 2015-ben szakvizsgáztam fejlesztő, differenciáló pedagógia szakon. 2015 szeptemberében csatlakoztam a Teknősvár csapatához."

"Körtvélyesi Anett vagyok. A kecskeméti Tanítóképző Főiskolán végeztem angol szakos tanítóként. Pár évig általános iskolában dolgoztam osztályfőnökként, napközisként, óraadóként 1-8. osztályig. Az évek folyamán rájöttem, hogy a kisebb gyermekekkel szeretnék foglalkozni. Így itt, a Teknősvár Magánóvodában és Bölcsődében végre megtaláltam a helyem. A bölcsődéseknek és az óvodásoknak is játékos angol foglalkoztatást tartok. Az óráim során minden főbb témát érintünk és a hozzájuk kapcsolódó szavakat tanuljuk a gyerekekkel. Bemutatkozás, számok, színek, állatok, ételek, ünnepek stb. Minden témánál kártyákkal, énekekkel, feladatokkal, videókkal és történetekkel sajátítjuk el a szavakat. Célom, hogy a gyermekek az évek során, amit itt töltenek, egy alap szókincset kapjanak, amivel az iskolában és az életben könnyedén feltalálják magukat."

"Kocsó Ágnes vagyok, 3 gyermekes édesanya. A mozgásfejlesztés hosszú évek óta az életem része. Jelenleg KMT mozgásterapeutaként végzem a kisgyermekek fejlesztését. A jövőben szeretném még több területen segíteni a fejlődésüket, ezért gyógypedagógiát hallgatok a Szegedi Tudományegyetemen."

"Marozsi Gábor vagyok. Már 7 éve foglalkozom gyerekekkel az SC Hírös-Ép Egyesületnél és ezzel párhuzamban óvodai focis foglalkozásokon is. Mindemellett a kecskeméti ScoreGoal Futsal Klub technikai vezetője vagyok. Nagyon szeretek gyerekekkel foglalkozni és látni, ahogy élvezik a gyakorlatokat - ezáltal is fejlődni tudnak különböző képességekben. A foglalkozásokon labdás és labda nélküli játékokkal is megismerkednek a gyerekek, de mindig próbálunk a labdarúgás felé orientálódni, hogy minél hamarabb és minél többen szeressék meg a futballt játékokon keresztül."

Miért a Teknősvár?

A Teknősvár Magánóvoda és Bölcsőde megszületése egy évek óta üresen álló épület újrahasznosításával kezdődött. A hiánypótló szükségletre válaszul úgy döntöttünk, hogy minden igényt kielégítő intézményt nyitunk. 2022 őszén kibővültünk egy második épülettel, önerőből épített bölcsődével, így biztosítva a magas színvonalú nevelést és gondozást.

  • Kiemelkedő minőség és bővítés: komplex pedagógiai programmal rendelkezünk, a Gyermekek számára kibővített lehetőségeket biztosítunk.
  • Varázslatos helyszín: hatalmas ősfás parkkal körülvett épületben működünk, ami vonzó Gyermekeknek és Szüleiknek egyaránt.
  • Személyes elkötelezettség: szülőkként pontosan tudjuk és ismerjük a minőségi nevelés és gondozás fontosságát, ami nálunk garantált.

Bővebben rólunk

Kik vagyunk?

Keressen minket bizalommal!

Köszönettel várjuk megkeresését, amire 1 munkanapon belül reagálunk és felvesszük Önnel a kapcsolatot, hogy egyeztessük a részleteket.

Érdeklődöm