Fülöp Cintia

Fejlesztőpedagógus

Fülöp Cintia vagyok, diplomámat az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán szereztem logopédia és pszichopedagógia szakirányon. Az óvodában iskolaelőkészítő foglalkozásokat tartok a gyermekeknek. A két szakterületem kombinálásával igyekszem a lehető legjobban felkészíteni őket az iskolakezdésre. Mindezt teljesen egyénre szabottan, képességeik és sajátosságaik figyelembevételével teszem. Célom, hogy a gyermekek játékosan és jókedvűen sajátíthassák el az iskolakezdéshez elengedhetetlen képességeket. Eszköztáram rendkívül sokszínű, mellyel biztosítom az élményalapú ismeretelsajátítást, a komplex fejlesztést. A foglalkozások meghatározott tematika szerint felépítettek, módszeresen kitérve minden fontos fejlesztési területre. Az órák témáját igyekszem mindig keretbe helyezni, így kapcsolódunk az évszakokhoz, ünnepkörökhöz, más aktualitásokhoz bővítve ezzel a gyermekek látásmódját, ismereteit.